Feedback

Jeg sætter stor pris på tilbagemeldinger. Har du forslag til emner, der mangler at blive belyst, spørgsmål, som mangler at blive besvaret eller opdaget fejl, så vil jeg sætte stor pris på din tilbagemelding .

Materialet er udtryk for forfatterens fortolkning af den tilgængelige viden på området. Hver patient er unik. Der kan gøre sig særlige forhold gældende hos den enkelte patient, som medfører at dele af indholdet på siden ikke kan anvendes eller gøres gældende. Forfatteren kan således ikke tage ansvaret for anvendelsen af den viden, der opnås kendskab til gennem siden. Som nævnt ovenfor skal informationen forbedrede dig til samtalen med lægen og ikke erstatte denne. Når indholdet bliver anvendt på denne måde, vil lægen opdage, hvis informationen af særlige årsager ikke kan anvendes eller gøres gældende i dit tilfælde.